Funkcjonalność

WIDOK OPERATORA

Interfejs widoku użytkownika Novus Management System VSS jest przejrzysty i prosty w obsłudze. Zaprojektowano go tak, aby operator miał dowolność układania okien dzięki czemu może dostosować program do własnych potrzeb. Łatwy i intuicyjny interfejs programu pozwala na szybką konfigurację zobrazowania strumieni przez przeciągnięcie jednego z nich na dowolne okno wideo. Oprogramowanie posiada listę dodanych urządzeń dzięki czemu mamy do nich dostęp w każdej chwili. Ważnym elementem jest możliwość obsługi widoku operatora na 6 monitorach w maksymalnym podziale 6x6 co umożliwia nam dowolne zobrazowanie strumieni.

ODTWARZANIE
i ARCHIWIZACJA NAGRAŃ

Ważną i istotną opcją jest funkcja odtwarzania nagrań. Oprogramowanie wyposażone jest w odtwarzacz dzięki czemu możemy w łatwy sposób odnaleźć zarejestrowany materiał. Zintegrowany panel odtwarzania daje nam możliwość odtwarzanie jednocześnie 25 strumieni. Zaawansowany moduł wyszukiwania pozwala nam eksportować nagrania po dacie, dokładnym czasie, oraz eksportu nagrań z wielu urządzeń równocześnie (eksport w formacie AVI oraz PAK).

MAPY i ZDARZENIA

Funkcja map i zdarzeń w aplikacji pozwalają na intuicyjną obsługę systemu CCTV dla danego obiektu. Operator może przełączać się pomiędzy różnymi warstwami graficznego interfejsu na którym naniesione są interaktywne ikony elementów systemu nadzoru wizyjnego (kamery, wyjścia alarmowe etc.). Jest to wygodne rozwiązanie dzięki czemu możemy w łatwy sposób poruszać się po obiekcie intuicyjnie wybierając mapę oraz strumień z kamery i wyświetlić go w oknie wideo. Dodatkowo program posiada moduł zdarzeń bieżących dzięki któremu możemy filtrować, według zadanych kryteriów, akcje występujące na danym obiekcie np.: wystąpienie alarmu, detekcję ruchu na kamerze, status połączenia urządzenia z oprogramowaniem Novus Management System VSS etc.

INTEGRACJE POS i NMS ANPR

Oprogramowanie daje nam możliwości takie jak powiązanie urządzeń wysyłających komunikaty tekstowe np.: kasy fiskalne czy oprogramowanie do rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR. Dzięki temu uzyskamy informację z urządzeń zewnętrznych na temat dokonywanych transakcji czy informacji o numerze rejestracyjnym danego pojazdu, która zostanie przypisana i wyświetlona do przydzielonego strumienia wideo. Dodatkową funkcją oprogramowania jest wyszukiwarka POS w której możemy filtrować zdarzenia po czasie, dacie lub innych kryteriach. Dane możemy również wyeksportować w formacie CSV. Integracja urządzeń POS(kas fiskalnych może odbywać się przez TCP/IP lub RS232) natomiast rozpoznawanie tablic rejestracyjnych za pomocą TCP/IP.

OBSŁUGA ZDARZEŃ ALARMOWYCH

Administrator dzięki funkcji rozbudowanych scenariuszy ma możliwość definiowania reakcji zdarzeń na różnego rodzaju alarmy(np.: detekcja ruchu, reakcja na wejścia/wyjścia alarmowe kamery, analityka obrazu). Możliwe jest jedoczesne przypisywanie wielu elementów i nadanie im określonych reakcji. Odpowiedzi alarmowe można przypisać nawet do kilku urządzeń jednocześnie( np. wyświetlanie alarmu z kilku kamer w pełnym ekranie). Automatyczne scenariusze pomagają operatorowi w efektywnej pracy i skracają jego czas reakcji na niepokojące zdarzenia. Scenariusze alarmowe realizowane są w oparciu o harmonogramów. Istnieje możliwość stworzenia wielu scenariuszy oraz powiązania ich z konkretną datą, porą dnia lub konkretnymi wydarzeniami. Interaktywne okno wideo pozwala na podgląd występujących zdarzeń alarmowych. Moduł konfiguracji zdarzeń wraz z panelem wejść/wyjść pozwalają na definiowanie występowania zdarzeń alarmowych i określenie reakcji alarmowych.

PANEL ADMINISTRATORA

Moduł rejestratora został zaprojektowany w celu ustawiania parametrów nagrywania dla strumieni. Dzięki temu można przydzielić dowolną przestrzeń dyskową, przypisać ścieżkę zapisu oraz definiować harmonogram. Jest on elastyczny i umożliwia konfigurację dla każdego kamery osobno. Oprogramowanie posiada również zaawansowane ustawienia użytkowników. Jest to zrealizowane przez prosty moduł konfiguracji uprawnień danej grupy. Można definiować ustawienia dla poszczególnych grup tak aby dostosować system monitoringu pod operatora pracującego na obiekcie nadając mu konkretne uprawnienia.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania